Att gå en utbildning i basmedicin

Att få djupare förståelse för hur sjukdomar uppstår och hur kroppen fungerar är viktigt inom en rad olika områden. Den som går en utbildning i basmedicin får lära sig mer just om detta. Utbildningarna skiljer sig givetvis åt lite grann beroende på vilken skola man väljer, men gemensamt är att man får goda grunder i bland annat patologi, fysiologi och anatomi. Man kan få lära sig alltifrån biologin i cellerna och immunförsvaret till hormonsystemet och hjärnans kemi.

Vem passar utbildningen för?

Det finns flera yrkesgrupper som en utbildning i basmedicin på distans kan passa för. Till exempel kan en kroppsterapeut komplettera sina kunskaper för att utvecklas inom yrket. Det kan också lämpa sig bra för hälsokostpersonal utan någon utbildning inom området sedan innan. Kort sagt finns det många som kan använda sig av kunskaperna inom sitt yrke. Att gå en utbildning i basmedicin behöver inte ta särskilt lång tid. Bara en grundkurs på 100 timmar kan ge mycket att implementera i sitt vardagliga arbete.

Det här lär du dig

Som tidigare nämnt kan utbildningarna skilja sig åt en del mellan olika skolor. Kurser tas i regel hos privata aktörer, men principerna är desamma. Under en utbildning kan du till exempel lära dig om följande:

 

  • Cellernas biologi. Om celler kan du bland annat få en djupare förståelse för hur de byggs upp och vilka beståndsdelar som finns. Du kan även lära dig mer om gener, dna och celldelning.
  • Skelettet och dess uppbyggnad. Detta är vanligen en väsentlig del av en utbildning i basmedicin. Ledtyper, bentyper och ledanatom är saker som tas upp.
  • Musklerna i kroppen. Vad musklerna heter, vilka typer de finns och hur de är uppbyggda är något du som gå en utbildning får lära dig om.
  • Hormonernas uppgift. Vilka är egentligen hormonernas uppgifter? Och vilka är de vanligaste körtlarna? Det, och många fler liknande frågor, får du svar på under en utbildning i basmedicin.
  • Huden. Huden är ett av människans största organ. Under en utbildning kan du till exempel lära dig mer om hudens funktion, vilka lager som finns och hur sårläkning fungerar.
  • Vad är respiration? Ett kapitel om respiration skulle kunna gå djupare in på hur gasutbytet i lungorna sker. Även luftvägarnas fysologi och anatomi är något som bör tas upp.
  • Farmakologi. Detta ämne behandlar läkemedel. Du kan till exempel få lära dig mer läkemedlens verkan, dess beredningsformer och om olika doseringar och biverkningar.
  • Matspjälkning. Om matspjälkning kan du lära dig om olika födoämnen och beståndsdelar.

 

5 Feb 2018